quaesitio

image

Ried zur Adoptioun vun der Granada-Konventioun

  Hei ass meng Interventioun als LSAP-Spriecher fir Kulturpolitik an Denkmalschutz zum PL iwwert d’Ëmsetzung vun der Granada-Konventioun vun 1985 iwwert den Denkmalschutz. Franz Fayot (LSAP).- Här President, léif Kolleeginnen, léif Kolleegen, léif Membere vun der Regierung, ech fänken u mat engem Zitat aus dem

ff.chambre.portrait2

Intervention Etat de la Nation – Economie et recherche

Meng Interventioun haut an der Chamber beim Débat iwwert den Etat de la Nation. Dat geschwatent Wuert zielt. Den 3. Deel iwwert d’Recherche ass net op der Chamber-Tribune virgedroe ginn, reproduzéieren ech awer komplettheetshalwer. D’LSAP steet fir eng propper an transparent Finanzplaatz : d’Begleedung vu Clienten