quaesitio

Franz Fayot tribune libre fir d’LSAP – de Budget – RTL 29.9.2014


LSAP_LOGO_CMYK_internetHei ass meng tribune libre vun haut op RTL:

De 15. Oktober gett den 1. Budget “vun der neier Generatioun” vun der Rout-Blo-Grenger Régierung déposéiert. Ett ass dat wichtégst Gesetz am Fonctionnement vum lëtzebuerger Staat, an d’Chamber huet dobei eng Haaptroll ze spillen.

D’Kontroll duerch d’Parlament, wéi d’Regierung di öffentlech Steiergelder ausgi kann, ass d’Häerzstéck vun enger moderner Demokratie. Well e Budget ass net just eng Hellewull vun Zuelen, mais weist och d’Werter, d’Prioritéiten an d’Aspiratiounen vun enger Regierung, an och déi ënnerleien der Kontroll vum Parlament.

Lëtzebuerg ass an enger neier Ära ukomm, wat d’Manéier fir säi Budget ze maachen ugeet. Mir mussen ab elo e “budget pluriannuel” maachen, am Kader vun eisen europäesche Verpflichtungen, an zwar op 5 Joër. Mir mussen also genee soën, wat eis Politik wäerd sinn, wéivill a firwat mer Soue wellen ausginn. Datt ass eng grondleegend Erneierung, déi bei d’Budget’s-Gesetz dobei kennt. Sëcherlech si mer nach net ganz do wou mer hinn musse – bei eng Comptabilitéit wou de Staat op Zieler hischafft – awer dëse Budget ass e wichtege Schrëtt an di richteg Richtung.

Déi grouss Oppositiouns-Partei kritiséiert de Budget als e klenge Worf. An dobei vergësst se, dass sie, an 35 Joër wou sie de Finanzministère hat, nie och annähernd esou eppes éiergäizeges ugaangen ass: seit März 2014 ass eng eenzegaarteg Revisioun vun den Ausgabe gemaacht gin, an deeër méi wi 100 héi Fonctionnair’en no Spuermoossnahme gesicht hunn. An och d’Regruppéierung vu 550 Budgetsposten huet näischt matt Intransparenz ze din, mais matt Flexibilitéit an Effikassitéit am Emgang matt Steiergelder.

Et därf bei dësem Budget 2015 net drem goen ze spuere fir ze spueren! Et muss gespuert ginn, fir dass de Staat séng wichtég Leeschtungen och an Zukunft nach garantéiere kann. Mir mussen e Lach vu 600 Milliounen bis eng Milliard Euro manner Recetten vun der TVA commerce électronique gutt maachen. Mir musse spueren, fir 2018 op e strukturelle Saldo vu plus 0,5% an de Staatsfinanzen ze kommen, an domat fir méi schlecht Zäite virzesuergen.

Wa mer spuere, musse mer ons bewosst sinn, wéi wichtég Sozialleeschtungen, wéi wichtég d’Erhaale vun der Kaafkraaft fir jiddfereen, dee schafft a besonnesch fir déi sozial schwaach an eiser Gesellschaft an dësen Zäiten sinn! Wëll och zu Lëtzebuerg geet d’Schéier tëschent Aarm a Räich ëmmer méi wäit auseneen, an et gerooden ëmmer méi Leit an d’Aarmut oder an den Aarmutsrisiko. Daat kann engem sozialistësche Budget’s-Rapporteur net egaal sinn. An dofir wärt ech d’Budgetsvirlag fir 2015 ënnert dem Gesiichtspunkt vun der sozialer Gerechtegkeet ganz genee ënnert d’Lupp huelen. Well nemmen e Budget wou d’Laaschten an d’Aspuerungen sozial gerecht verdeelt sinn, ass och e gudde Budget.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.