quaesitio

Category Archives: LSAP

Kongress LSAP

Meng Ried zur Erëffnung vum LSAP Kongress den 20.3.2016. Dat geschwatent Wuert zielt. Léif Komerodinnen, Léif Komeroden, Et ass mer eng Éier, am Numm vun de Stater Sozialisten, dëse Kongress opzemaachen. Mir sinn haut op dësem nationale Kongress aus alle Regiounen aus dem Land –