quaesitio

Multiprofiticity oder just nach “e risegen Akafszentrum ënnert fräiem Himmel…”


shopping VdL

D’Faillite vu 17 Butteker an der Stad d’lescht Woch huet d’Gespréich an der Stad an och an der Presse dëse Week-end dominéiert. Wien ass schold? Iwwert déi Fro gëtt vill diskutéiert.  Als alleréischt d’Gérantë vun deene Geschäfter sécherlech, duerch hier aggressiv Politik fir ëmmer nei Bails commerciaux z’ënnerschreiwen, an Top-Lagen an der Stad, fir ëmmer méi héich Präisser. Déi zwee Geschäftsleit, déi Ufanks och muenches dozou bäigedroen hunn fir d’Geschäftswelt an der Stad ze beliewen, hunn einfach ze vill grouss gesinn, a sinn doduerch schlussendlech mat hire Geschäfter ënnergaang.  Mais ass net och d’Praxis vun de “pas-de-porte” Schold, enger Zort Prime déi een dem Locataire vun engem Lokal bezuele muss, fir dass deen engem de Bail iwwerléisst? Dës “Pas-de-porte” si fir Top-Lagen an der Stad X-100.000 euro wäert1. Si sinn oft souguer e Spekulatioun’s-Objet wann et ëm kommerziell Immobilie geet.

 

Ass net awer och de Mëttelstand’s-Ministère schold? Hätt hien de Gérantë vun deene Geschäfter missen hier Autorisatioun ewechhuelen, wéi d’Lompen ugefaang hunn ze sténken?  A wéi ass et matt der Sécurité sociale, déi anscheinend säit geraumer Zäit fir x-100.000 euro Créancen hat bei deene Geschäftsleit, a se net matt Zäit agefuedert hätt? Sécher sinn och d’Proprietaire’n schold, déi sech keng Froe gestallt hunn iwwert de Geschäftsmodell vun deenen zwee Géranten, déi bereet waren aner Locatairen ze kënnegen, fir méi Loyer ze kréien.

 

Mais trëfft net och d’Stad Lëtzebuerg, déi Gemeng wou ronn 17 Geschäfter mateneen zougemaach hunn, eng gewësse Schold? An der Stad Lëtzebuerg herrscht säit ronn 40 Joer de rengste “laissez-aller” wat d’Entwécklung vun der Stad, an der Haaptsaach dem Stad-Kär, ugeet. Vun enger Stad an deeër nach vill Wunnengen och am Stad-Zentrum ze fanne waren, ass d’Stad Lëtzebuerg vun de 1960er Joeren un ëmmer méi zu enger Büro- a Geschäftsstad ginn. Haut liewen, laut Recensement vum 31.12.2012, nach ongeféier 3000 Leit am Stadzentrum, wou allerdéngs och déi circa 500 Senioren aus de Stater Altersheimer bäigezielt sinn 2, de Rëscht sinn alles Butteker, Büroen, Caféen a Restauranten. De Präis fir e Meter Carré an der Stad läit tëscht 10.000 a 15.000 Euro, en fonctioun wou den Objet situéiert ass.

 

Dës Evolutioun schéngt de Schäfferot ewéi e Naturgesetz ze betruechten. Awer wann een ëmmer just de Maart gewäerde léisst, wa just nach de Profit zielt a wann een eng Stad an e “riesigen Einkaufszentrum unter freiem Himmel” verkomme léisst3, dann dierf ee sech net wonnere wann d’Präisser ebeemol flambéieren a komesch Geschäftspraktiken opkommen. Wann eng Stad e beemol just nach dofir do ass, fir Geschäfter do unzesidelen, dann ass et nëmmen normal dass d’Immobilien do zu engem renge Spekulatioun’s-Objet ginn, matt engem eenzegen Zweck: Profitmaximéierung. Da kafen Investisseuren d’Lokaler an der Groussgaass an an der Philippe’s-Gaass fir zeg-Milliounen a verlounen se “au plus offrant”. A wëll d’Geschäft gutt leeft, well d’Leit just nach an dës Stad kommen fir Shopping hei ze maachen, sinn déi Loyeren immens héich.

 

An enger Stad wou et e gesonde Mix tëscht Wunnengen, Geschäftslokaler a Büro’en gëtt entsteet keng “bulle spéculative” vun deeër Zorte. Dës Fro mussen eis Gemenge-Verantwortlech sech also gefale loossen: wat fir eng Stad wëlle mir? E risegen Akafszentrum ënnert fräiem Himmel oder eng richteg Stad, an deeër och nach Mënsche liewen?

  1. iwwer Cartier schwätzt d’Tageblatt a senger Editioun vum 6.9.2013 souguer vun engem Pas-de-porte vun 2.5 Milliounen Euro []
  2. R. Clesse “Wohnen in der Stadt : ein rares Privileg”, an Ons Stad 102/2013. []
  3. dixit Xavier Bettel, laut Tageblatt-Artikel iwwert d’Pressekonferenz zum Blummemaart a “marché couvert”, T, 20 August 2013, p.17 []

3 thoughts on “Multiprofiticity oder just nach “e risegen Akafszentrum ënnert fräiem Himmel…””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.