quaesitio

Monthly Archives: July 2016

Reflexiounen zu den Assises de la Culture

Ech wëll keen detailléierte compte-rendu vun den Assises de la Culture hei maachen, mais just op e puer Impressiounen agoen : –       den Diskussiounsbedarf bei deene circa 450 Leit am Sall war enorm. D’Froe konnten net all geholl ginn, an doraus ass e gewësse Frust entstanen. Déi 4 Panel’en, déi

Brexit Debatt iwwert d’Economie – 6.7.2016

 Hei ass meng Ried vun haut zur Heure d’actualité vun der CSV iwwert d’wirtschaftleche Konsequenze vum Brexit fir Lëtzebuerg. Dat geschwatent Wuerd zielt. Här President, Ett gëtt fir eis 2 Volet’e bei der Frô déi vun eise Kollege vun der CSV gestallt gouf. Deen éischte