quaesitio

Monthly Archives: April 2017

Ried Etat de la Nation 2017 – débat Economie a Kompétitivitéit

  Meng Ried vum 26.4.2017 am Débat sectoriel zu Wirtschaft a Kompétitivitéit (Etat de la Nation Debatt) – Dat geschwatent Wuert zielt.   Eis Regierung huet vun der gudder wirtschaftlécher Lag profitéiert, fir eng landeswäit Diskussioun iwwert d’Zukunft vum Land lasszetrëppelen. Dat ass hier héich