quaesitio

Tag Archives: finances publiques

#3 : Fiscalité – Finances publiques (Budget)

Ee vun den Highlights vu menger parlamentarëscher Aarbecht war natirlech de Rapport zum Budget 2015 a budget pluriannuel 2015-2018. De Budget’s-Rapport ass ëmmer e besonnësche Moment am Liewe vun engem Députéierten. Ee, wou ee sech ausenanersëtzt matt de Recetten an den Ausgaben vum lëtzebuerger Staat